Skład Rady Giełdy

Skład Rady Giełdy według stanu na 31 grudnia 2011 r.
  Stanowisko Data objęcia stanowiska
Leszek Pawłowicz Prezes Rady Giełdy 12 lutego 2008
Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy 16 kwietnia 1994
Paweł Graniewski członek Rady Giełdy 28 lutego 2011
Jacek Jaszczołt członek Rady Giełdy 27 czerwca 2011
Sławomir Krupa członek Rady Giełdy 27 czerwca 2011
Jacek Lewandowski członek Rady Giełdy 28 lutego 2011
Sebastian Skuza członek i sekretarz Rady Giełdy 15 listopada 2006

Źródło: GPW